Helicon Opleidingen 06 december 2017

Leerlingen Watermanagement ontwerpen groene waterzuivering voor Helicon MBO Velp

Leerlingen Watermanagement ontwerpen groene waterzuivering voor Helicon MBO Velp

‘Ontwerp een groene waterzuivering’ was de opdracht die directeur Remco Valk van Helicon MBO Velp gaf aan 20 tweede jaars leerlingen van de opleiding Watermanagement. En zo ging de leerlingen 10 weken aan de slag tijdens eerste periode. Rekening houdend met duurzaamheid, innovatie en de kosten moesten ze nadenken hoe de school hun afvalwater op een meer natuurlijke wijze kan zuiveren.

Dit leverde een zoektocht op waarbij allerlei systemen werden uitgeprobeerd; helofytenfilters (water zuiveren met o.b.v. wortels van onder andere riet, gele lis), zuiveren met mossels en het meest innovatie systeem: de zogenaamde Biocascade.

Hiervoor zijn de leerlingen op bezoek geweest op de Radboud Universiteit in Nijmegen waarbij B-WARE onderzoek doet naar dit soort systemen. Een ontmoeting die verrassend goed uitpakte. Naast het kiezen van het juiste zuiveringssysteem moesten de leerlingen ook hun plan inmeten. Hierbij kwamen de lessen Landmeten erg van pas.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws