Groenonderwijs.nl 12 december 2017

Samenwerking met bedrijfsleven onmisbaar bij opleiding watermanagement

Samenwerking met bedrijfsleven onmisbaar bij opleiding watermanagement

"Water is HOT", zegt Joost Koks, docent watermanagement bij Helicon MBO Velp. Hij is geïnterviewd voor de Leisure Times, het corporate magazine van Leisurelands. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van 20 recreatieplassen in Gelderland, Brabant en Overijssel. Hierin vertelt hij over de samenwerking met bedrijven en hoe de opleiding wordt vormgegeven.

Joost Koks is mede verantwoordelijk voor het curriculum van de mbo opleiding watermanagement. Deze omvat drie werkvelden: veiligheid, waterkwaliteit en planologie (hoe wordt het water verdeeld). Een belangrijk deel van de opleiding wordt ingevuld door leren in de praktijk. Samenwerken met het bedrijfsleven is hierbij essentieel.

Joost Koks: “Onze studenten willen graag iets échts doen. Niet alleen theorie en oefenen, maar echt werken bij een bedrijf, aangestuurd door mensen uit de praktijk. Daar leren ze ook echt enorm veel van. Mijn doel is om de buitenwereld zoveel mogelijk naar binnen te halen. Door stages, gastlessen, excursies en projecten. Ik kom zelf uit de praktijk en heb gelukkig een groot netwerk, met onder meer waterschappen, diverse bedrijven en Rijkswaterstaat.” 

Introductiedag op Stroombroek
De kennismaking met het werk begint al in de eerste schoolweek. Dan is de introductiedag op Stroombroek (recreatiegebied van Leisurelands). Beheerder Randallf zet de studenten die dag aan het werk: het gebied inventariseren, watermetingen doen, aan de slag met de verhardingen en groenonderhoud. “Een ontzettend leuke en leerzame dag”, vertelt Joost. “Ze moeten gelijk vol aan de bak en aan bepaalde verwachtingen voldoen. Dat begeleidt Randalff goed.”

Brede opleiding
Gaandeweg ze verder komen in de opleiding leren ze onder meer gebiedsplannen maken, onderzoek doen en berekeningen uitvoeren. In drie jaar tijd worden de studenten voorman (niveau 4) of meewerkend voorman (niveau 3). VoorMAN kunnen we in dit geval bijna letterlijk nemen, want op de opleiding zitten maar twee meisjes, op een totaal van 65 studenten. 

Joost: “Ja, dat verbaast ons een beetje. Ze worden misschien afgeschrikt doordat de opleiding technisch lijkt, maar er komen zo veel meer aspecten bij kijken. Wat steeds belangrijker wordt, is communicatie. In het buitengebied heb je altijd te maken met mensen. Agrariërs, recreanten, of omwonenden. Je moet goed om kunnen gaan met problemen en klachten. In onze opleiding zit ook een stukje handhaving en didactiek, we geven bijvoorbeeld gesprekstechnieken. Goed kunnen communiceren is als competentie minstens net zo belangrijk als kennis. Wat dat betreft is Leisurelands een mooi stagebedrijf: daar komen studenten in aanraking met (betalende) recreanten en dat geeft een speciale dynamiek”, aldus Joost.

“Leisurelands biedt als leerbedrijf een het hele palet: uitvoerend werk, maar ook visie-ontwikkeling, evenementen en ze doen regelmatig grote projecten. Het voornemen is om, naast de introductiedag op Stroombroek, meer samen te gaan doen. Daar staan ze ook voor open. Nu loopt er gemiddeld één stagiair van ons bij Leisurelands rond, maar dat mogen er gerust meer worden.”

Water is ‘HOT’
Joost ziet dat de belangstelling voor de opleiding stijgt: “De jongeren die zich bij Helicon inschrijven voor deze opleiding, willen allemaal ‘iets met water’. Water is ‘HOT’ en dat merken we aan het aantal aanmeldingen. Gelukkig maar, want er is veel werk in de sector. Waterschap Rivierenland bijvoorbeeld garandeert elk jaar werk voor een aantal afstudeerders. Zij denken ook actief mee over wat de studenten moeten kennen en kunnen.” 
De opleiding watermanagement voorziet duidelijk in een behoefte: ongeveer 60% van onze afstudeerders vindt gelijk werk, de andere 40% studeert verder aan het hbo.
 
>> Lees hier het artikel in het magazine Leisure Times


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws