Terra 19 september 2018

COLUMN: Managen in of leidinggeven aan?

COLUMN: Managen in of leidinggeven aan?

Als teamleider en afdelingsdirecteur heb ik ervaren dat het soms lastig is om tijd en energie te steken in zaken die écht belangrijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en van betekenis op de lange termijn. Strategische zaken die gericht zijn op de omgeving van de school en de toekomst.

Ik sprak hierover met TERRA collegae en studiegenoten van de Master Educational Management en iedereen begreep direct wat ik bedoelde. Allemaal ervaren ze dat te vaak tijd gaat naar urgente zaken in plaats van naar belangrijke zaken. Deze waan-van-de-dag toestand is voor niemand goed. Het resulteert in interne gerichtheid en werken op operationeel niveau terwijl juist externe gerichtheid en werken op strategisch niveau zo belangrijk is. 

De conclusie die ik trek uit de gesprekken die ik heb gevoerd is dat schoolleiders teveel managen in de school in plaats van leidinggeven aan de school. Met name voor de beroepsgerichte vakken is dit een gemiste kans en daarmee een kwalijke zaak. BEROEPsonderwijs moet aansluiten bij dat wat de markt vraagt en dus actueel zijn. Om actueel onderwijs te realiseren is samenwerking met het bedrijfsleven onontbeerlijk. Het inzetten van het bedrijfsleven heeft veel voordelen. Het actualiseert het onderwijs en is ontzettend leuk en leerzaam voor zowel de studenten als de interne docenten.

Om deze reden ben ik trots op de samenwerking die in Wolvega is ontstaan rondom het vak Techniek. In dit artikel leest u over de ludieke samenwerking en het enthousiasme van alle betrokkenen. Hoe dit is ontstaan? De kracht ligt in simpelweg het contact leggen en in alle openheid sparren met verschillende partijen om tot een win-win situatie te komen. De win-win maakt dat de samenwerking langdurig is. 

Voor veel schoolleiders is de ruimte die wet- en regelgeving biedt rondom inzet van bedrijfsleven onduidelijk. Dit vind ik heel jammer. De kansen, die zijn er te over. Heb je vragen? Stel ze gerust. 

Onderwijs; de buitenwereld ligt aan onze voeten!

Jennifer Wessels Boer, jennifer@wesselsboer.nl 0621854856


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws