GroenPact 10 april 2019

Tweede Groene Hotspot bij Prinsentuin College in Breda

Tweede Groene Hotspot bij Prinsentuin College in Breda

Het Prinsentuin College en Branchevereniging VHG openen in Breda de tweede Groene Hotspot van Nederland. Het groene onderwijs en het bedrijfsleven werken op deze regionale ontmoetingsplek nauw samen aan de ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs.

De Groene Hotspot, ontwikkeld binnen een van de actielijnen van Groenpact, is een belangrijke stap in het streven naar verregaande krachtenbundeling van het groene onderwijs, bedrijfsleven en Branchevereniging VHG. De komende jaren komen er in het hele land meer Groene Hotspots.

Aansluiting goed geborgd
Een goede koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven is meer dan ooit noodzakelijk, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van ROC West-Brabant, is dan ook erg blij met de samenwerking: “Er ligt een stevige uitdaging als het gaat om het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel voor de markt. Die uitdaging kunnen we alleen samen aangaan. In de Groene Hotspot is de aansluiting tussen onderwijs, bedrijfsleven én overheid op een goede manier geborgd. Bovendien sluit het concept naadloos aan op de inspanningen die we de afgelopen drie jaar plegen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en instroom te bevorderen. Dit is het begin van iets heel moois.


Ga naar originele nieuwsbericht

Meer nieuws