Feiten en cijfers

De AOC Raad registreert de instroom van leerlingen in het vmbo-groen en het mbo-groen per AOC en per leerweg (BOL/BBL). De cijfers voor de afgelopen tien jaar vindt u hier.  

(Aankomend) studenten mbo-groen kunnen informatie over de loopbanen van hun studiegenoten vinden op de website mbogroengediplomeerden.nl.

Instelling BOL BBL VMBO Totaal
Aeres VMBO en MBO 2596 763 3148 6507
AOC Oost 1373 284 3486 5143
AOC Terra 1656 342 3847 5845
Citaverde College 932 297 1817 3046
Clusius College 1262 277 4032 5571
De Groene Welle 1009 312 530 1851
Edudelta Onderwijsgroep 414 150 590 1154
Helicon Opleidingen 3906 823 1858 6587
Landstede MBO 360 0 0 360
Lentiz onderwijsgroep 1171 233 2216 3620
Nordwin College 1378 264 1783 3425
Prinsentuin College 815 281 1120 2216
Wellantcollege 2485 1068 8641 12194
Totaal 57519

Aantallen leerlingen en studenten AOC Onderwijs afgelopen 12 jaar (peildatum 1 oktober)
(excl. extraneÏ en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)

Jaar BOL BBL VMBO Totaal
2006 16994 8760 34815 60569
2007 16966 9239 33601 59806
2008 16931 10176 32703 59810
2009 17534 11709 31352 60595
2010 18451 11436 29552 59439
2011 18602 11667 30382 60651
2012 18493 10543 31370 60406
2013 19117 8943 33034 61094
2014 19956 6025 34312 60293
2015 20079 5342 34399 59820
2016 20258 4978 34362 59598
2017 19277 5070 33068 57415