Mei 2017 Meer kansen voor studenten tweetalige paardensportopleiding

Meer kansen voor studenten tweetalige paardensportopleiding

Vakblad Profiel publiceerde een interessant artikel over de nieuwe tweetalige paardensportopleiding van Wellantcollege. Vanaf schooljaar 2018/2019 kunnen studenten de bestaande opleiding Paardensport en -houderij voor een groot deel in het Engels volgen. Dat moet hen nog betere kansen op een baan in de internationale paardenwereld opleveren.

Download >
Bestellen >
15-3-2017 Waarden van groen onderwijs

Waarden van groen onderwijs

Deze publicatie belicht de unieke waarden van het groene onderwijs: deze worden niet alleen gevormd door systeemkenmerken. Juist de betekenis die deze vorm van onderwijs heeft voor leerlingen, studenten, bedrijfsleven, bestuurders en maatschappij is van belang. In deze uitgave wordt dit door korte interviews belicht en worden ze samengevat.

Download >
Bestellen >
26 oktober 2016 Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025

In 2016 ondertekenden alle groene onderwijsinstellingen (AOC's, HO en WUR), het groene bedrijfsleven en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken de 'Ontwikkelagenda Onderwijs'. Hierin staan afspraken tussen de drie partijen. Zij gaan ervoor zorgen dat de leerlingen en studenten nog beter zijn voorbereid op de internationaal veranderende markt en er volop ruimte gegeven kan worden aan innovaties. Ook zijn er afspraken gemaakt voor meer kennisuitwisseling.

Download >
Bestellen >
19 oktober 2015 Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020

Sectorplan (v)mbo-groen 2015-2020

Sectorplan van de gezamenlijke AOC's en scholengemeenschappen met een groene afdeling. "Wij leiden den mensen op die de toekomst groen kleuren".

Download >
Bestellen >
24 september 2015 Sectorplan (v)mbo 2015-2020 in beeld

Sectorplan (v)mbo 2015-2020 in beeld

Infographic van het Sectorplan, de ambities van de scholen in beeld.

Download >
Bestellen >
19 november 2012 Quality Assurance of Foreign Placements in Europe

Quality Assurance of Foreign Placements in Europe

De AOC Raad is een van de partners van QAFP (Quality Assurance of Foreign Placements in Europe) die zich sterk maakt voor geaccrediteerde leerbedrijven in Europa.

Download >
Bestellen >
05 juni 2012 Diversiteit en internationalisering, een potentiële symbiose

Diversiteit en internationalisering, een potentiële symbiose

Servicedocument van de AOC Raad, dat is gepubliceerd in samenwerking met Kies Kleur in Groen. Het document is een hulpmiddel voor AOC’s, die internationalisering effectief willen inzetten in hun diversiteitbeleid en omgekeerd.

Download >
Bestellen >
29 mei 2012 Aquap Attractive Placements Abroad

Aquap Attractive Placements Abroad

Brochure van Aquap over 'Greenplacement', een project dat het vinden van een groene stage in het buitenland stimuleert.

Download >
Bestellen >