Wat is mbo-groen?

Wil jij werk maken van een groene wereld?

Volg dan een mbo-opleiding op één van de AOC's. Op het mbo-groen word je opgeleid voor de brede groene sector. Dat is één van de meest innoverende, ondernemende en belangrijke sectoren van ons land. De toenemende aandacht voor gezond en veilig voedsel, een groene omgeving (ook in de stad), duurzaamheid en milieu zorgen ervoor dat de groene sector volop in ontwikkeling is.

Het groene mbo is heel breed, je kunt kiezen voor opleidingen in de richting van food, gezondheid, recreatie, design,teelt, techniek, bloem, natuur, handel, dier of milieu. Jij hebt straks de banen voor het uitzoeken!

Je kunt een groene mbo opleiding doen op een van de vier niveaus en via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of de beroepsopleidende leerweg (BOL).

>> Bekijk hier de opleidingsrichtingen

De opleidingen worden vormgegeven aan de hand van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Hierin staat omschreven wat je als student moet kennen en kunnen. Daar maken de onderwijsinstellingen landelijk afspraken over met het bedrijfsleven in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (SBB). In de regio wordt veel samengewerkt met het bedrijfsleven, alle opleidingen sluiten goed aan bij de regionale arbeidsmarkt. 

Het mbo-groen is praktijkgericht. Je volgt veel stages en doen praktijkopdrachten bij bedrijven in de regio. Via SBB kan een bedrijf ‘Erkend leerbedrijf’ worden. Ook zijn er in Nederland een aantal praktijkcentra volledig toegerust op de groene sector. Hier kan worden geoefend met de meest moderne apparatuur.